Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.07.2020 ora 07.00 – 22.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, cursul Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Barcăului, Crișurilor, Mureșului, Siretului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei, cursurile inferioare al Jiului, Ialomiței și cursurile superioare al Oltului și Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării.
Debitele se situează la valori în jurul și peste normalele lunare pe majoritatea râurilor, mai mici, sub normalele lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Putna, Rm. Sărat, bazinele mijlocii și inferioare ale Oltului și Argeșului, bazinul inferior al Ialomiței, cursurile mijlocii și inferioare ale Sucevei, Moldovei, Buzăului,  pe cursul Siretului și pe râurile din Dobrogea. Cele mai mici valori (10-30% din normalele lunare) se înregistrează pe râurile din bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE  râul Prut la s.h. Şiviţa (435+5)-jud.GL; 
COTA DE ATENȚIE  râul Prut la s.h. Oancea (440+75)-jud.GL.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.07 – 22.07.2020 a fost staționar, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.07.2020 ora 07.00 – 23.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, cursul Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Siretului, cursul superior și mijlociu al Oltului, cursurile inferioare ale Jiului, Buzăului, Rm. Sărat, Putnei, Trotușului, Bistriței, Moldovei și Sucevei și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, creşteri de niveluri şi debite, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din centrul și nordul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se va menţine peste COTELE DE APĂRARE râul Prut, pe sectorul aval Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
COTELE DE ATENȚIE: râul Prut la s.h. Oancea (440+60) – jud.GL şi Prut la s.h. Şiviţa (360+70) jud. GL.
 Se menţine în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 43 din 21.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Bechet şi în scădere pe sectorul  Corabia – Tulcea.