Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în scădere, exceptând cursul mijlociu al Someșului, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului, Târnavelor, Timișului, Oltului, Argeșului, Buzăului, Siretului, cursurile inferioare ale râurilor: Someșul Mic, Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Arieș, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinul Prutului și cele din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinul hidrografic Buzău, bazinele superioare ale Argeșului, Dâmboviței, Ialomiței și Câlnăului, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
În interval s-a situat la COTA DE ATENŢIE râul Câlnău la staţia hidrometrică Costomiru (250)-jud.BZ.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Moraviţa, Cerna, Suceava, pe râurile din bazinul superior al Argeşului și cu valori între  30-60% pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad şi cursul superior al Jijiei.
În interval au fost emise patru ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21 – 22.07.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.07.2018 – 23.07.2018 ora 07.00  
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere prin propagare pe cursurile mijlocii ale râurilor Mureș, Olt, Buzău, cursurile inferioare ale Someșului, Timișului, Argeșului, Siretului, relativ staționare pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Prut, cele din Dobrogea, bazinele superioare și mijlocii ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Begăi, Timișului, Bârzavei și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din Maramureș, Transilvania, Crișana, Banat, precum și zonele de deal și de munte ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere