Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.06.2019
ora 07.00 – 22.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele Sucevei, Buzăului, cursul superior al Prutului, cursurile superioare ale: Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, bazinul mijlociu şi inferior al Someşului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Begăi, Ialomiţei şi Siretului şi cursurile inferioare ale Crişului Repede, unde au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Barcău, Crişul Negru, Bega, Bârzava, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, Moldova, Bistriţa, Prut (exceptând Bahluiul), bazinele superioare ale Oltului şi Trotuşului, cursul mijlociu al Buzăului și pe cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Şiviţa  (435+48)-jud.GL;
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (500+10)-jud. VS şi Prut – Oancea (440+94)-jud. GL.
În interval s-au situat peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Goleţ – Goleţ (310+20)-jud.CS, Teleajen – Gura Vitioarei (300+15)-jud.PH, Teleajen – Moara Domnească (450+12)-jud.PH şi Taiţa – Hamcearca (300+20)-jud.CT;
COTA DE ATENŢIE râul Lotru la staţia hidrometrică Valea lui Stan (165+3)-jud.VL.
 
În interval au fost emise 5 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE şi 7 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 44 din 21.06.2019. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.06 – 22.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 7500 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Cernavodă (500+20)-jud. CT, Hârşova (580+6) – jud. CT, Vadu Oii (600+4) – jud CT, Brăila (560+27) – jud. BR, Galaţi (560+1) – jud.GL, Isaccea (380+73) – jud. TL (ora 18:00) și Tulcea (320+51) – jud. TL (ora 18:00).
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.06.2019
ora 07.00 – 23.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând cursul superior al Prutului şi cursurile inferioare ale: Someşului, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului şi Siretului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat mai însemnate cantitativ. 
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
–  COTA DE INUNDAŢIE râul Prut la stația hidrometrică Șivița (435+40)-jud. GL;
–  COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+70)-jud.GL. 
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr.44 din 21.06.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (7300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la Brăila şi pe sectorul Isaccea – Tulcea.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.