Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele: Vedea, Siret, Prut, bazinele mijlocii şi inferioare ale Jiului, Argeşului şi Ialomiţei şi bazinul inferior al Oltului unde au fost în scădere. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crișul Repede, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiș, Moraviţa, Caraş, Jiu, Vedea, Suceava, Moldova, Jijia, cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Oltului, cursurile superioare ale râurilor: Bârzava, Crișul Negru, Crișul Alb și Bârlad.
În interval s-au situat peste:
COTA DE INUNDAŢIE: râurile la staţiile hidrometrice: Luncavăţ – Oteşani (190)-jud.VL, Olteţ – Nistoreşti (160)-jud.GJ
COTA DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Tărâia – Polovragi (130+16)-jud.GJ, Pârâul Urşanilor – Horezu (250+11)-jud.VL, Luncavăţ – Vaideeni (50)-jud.VL.
În interval au fost emise unusprezece ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi cinci AVERTIZARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare  ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ  nr:36 din 2106.2018. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.06 – 22.06.2018 a fost staţîonar, având valoarea de 5700 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi în creştere pe sectorul Calafat – Tulcea.  
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.06.2018 – 23.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite pe majoritatea  râurilor din ţară, ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial, prognozate.
Se menţine în vigoare  ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ  nr:36 din 2106.2018. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.