Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
21.02.2020 ora 07.00 – 22.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș, Putna, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului , Nerei, bazinul superior și mijlociu al Someșului, unde au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării și cursul superior al Prutului, unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi), prezente pe unele râuri mici din bazinele superioare ale râurilor Someş, Moldova, Bistriţa și, izolat, în bazinele superioare ale Mureșului, Arieșului și Lotrului, au fost în uşoară diminuare și restrângere, exceptând râurile din zonele montane din nordul țării, unde s-au menținut fără modificări importante.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-80% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe Someşul Mic, Suceava, pe cursul superior şi mijlociu al Bistriţei, cursurile superioare ale Vișeului, Crișului Repede, Trotuşului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârcinov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.02.2020 – 22.02.2020 a fost staționar, având valoarea de 4900 m3/s, sub media  multianuală a  lunii  februarie  (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
22.02.2020 ora 07.00 – 23.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, unde vor fi în ușoară creștere.
Formațiunile de gheață (preponderent gheață la maluri şi izolat năboi) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în ușoară scădere (4800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.