Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 
21.01.2022 ora 07.00 – 22.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-80%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Arieș, Târnava Mare, Jiu, Buzău, Suceava, Moldova, bazinele superioare ale Someșului, Argeșului, Ialomiței, pe cursul Someșului, cursurile superioare ale Siretului, Trotuşului.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor din zonele de deal și munte au fost în intensificare și extindere.
S-au intensificat curgerile de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile din vestul, nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 21.01.2022 – 22.01.2022 au fost în scădere, având  valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul
22.01.2022 ora 07.00 – 23.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în intensificare și extindere.
Se vor intensifica curgerile de năboi (zăpadă îngheţată în albie) pe râurile din vestul, nordul și centrul țării.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (4200 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.