Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.01.2021 ora 07.00 – 22.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, cursul Someșului și cursul mijlociu și inferior al Mureșului debitele au fost în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) au fost în diminuare și restrângere.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someşul Mare, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Timiş, Siret (exceptând Buzău, Trotuş, bazinele superioare ale Sucevei, Modovei și cursul superior al Prutului), cursul Mureșului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic Bega Veche și Bârlad unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.01.2021 – 22.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  5200 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.01.2021 ora 07.00 – 23.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței și cursul superior al Prutului, unde vor fi în creştere datorită precipitațiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării. 
Pe râurile din bazinele hidrografice ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor și cursul inferior al Mureșului, debitele vor fi în scădere ușoară.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) vor fi în diminuare și restrângere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.