Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 22.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.01.2019 ora 07.00 – 22.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost relativ staționare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb şi cursurile inferioare ale Mureșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței și Carașului, unde au fost în creștere prin propagare.
Creșteri izolate de niveluri și debite ca urmare a precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din sud-vestul țării.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Crasna, Barcău, Crişul Negru, Suceava, Moldova, pe cursul mijlociu al Siretului, pe unii afluenți ai Bistriței (Bistricioara, Bicaz, Cuejdiu, Iapa, Cracău), pe cursurile superioare ale Trotușului și Prutului şi sub 30% din mediile multianuale pe Moravița şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice, cu excepția bazinelor hidrografice Tur, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb și majoritatea râurilor din Banat, s-au menținut fără modificări importante, cu excepția râurilor mici din nordul țării și zonele de munte, unde au fost în ușoară intensificare.
Predomină podurile de gheață pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Trotuș, Bârlad, Jijia și în bazinele superioare ale Someșului, Mureșului, Oltului, Moldovei și Bistriței, iar pe celelate râuri gheața la mal.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 21.01 – 22.01.2019 a fost în creştere, având valoarea de 4300 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 22.01.2019 ora 07.00 – 23.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staționare, exceptând bazinele inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, Mureș, Bega Veche, Bega, bazinele mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde vor fi în creștere ca efect combinat al precipitațiilor prevăzute, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Sunt posibile creșteri de niveluri și debite și pe unele râuri din sudul și sud-estul țării datorită precipitațiilor slabe cantitativ prognozate și cedării apei din stratul de zăpadă.
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante, cu excepția râurilor din vestul, sudul și sud-estul țării, unde vor fi în diminuare și restrangere.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4300 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în general în creştere.