Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.12.2020 ora 07.00 – 21.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Suceava, Moldova, Bistrița, Trotuș şi cursul superior al Siretului, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă și năboi) au fost în restrângere și diminuare, fiind prezente în bazinele superioare ale Putnei, Bistriței, Moldovei și Sucevei.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Cibin, Argeș, Ialomița, Putna, bazinul inferior al Buzăului, bazinul superior al Trotuşului, la unele stații de pe râul Prut (Ungheni-Prisăcani, Oancea) şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Lăpuș, Crasna, Crişuri, Bega Veche, Râmnicu Sărat, Bârlad și izolat în bazinul Jijiei.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20 – 21.12.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4100 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.12.2020 ora 07.00 – 22.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere uşoară, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Bistrița, Moldova, Suceava și râurile din Dobrogea unde vor fi staţionare.
Formațiunile de gheață existente (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) vor fi în restrângere și diminuare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița, în creştere pe sectorul Călărași – Galați și staționare pe sectorul Isaccea – Tulcea.