Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.11.2018 ora 07.00 – 21.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiş, Bârzva, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului şi pe cele din Dobrogea şi relativ staţionare pe celelalte râuri.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Sucevei, pe Moldova, pe cursul superior şi mijlociu al Trotuşului, cursul mijlociu al Siretului şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Formatiunile de gheată s-au menţinut fără modificări importante.
Curge năboi pe unele râuri din bazinele superioare ale râurilor din Carpaţii Orientali.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.11 – 21.11.2018 a fost staţionar, având valoarea de 2400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.11.2018 ora 07.00 – 22.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor lichide în curs, celor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele: Crişuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, Buzău, Putna, Rm. Sarat, Trotuş, bazinul mijlociu şi inferior al Mureşului şi râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri, debitele vor fi relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă se vor menţine fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.