Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.08.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.08.2019 ora 07.00 – 21.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul superior al Oltului, unde au fost în scădere ușoară.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Teleajen, pe cursul inferior al Vedei și pe cursul superior al Ialomiței şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Bistra, Moraviţa, Caraș, Cerna, Bârlad, pe cursul superior al Siretului, pe unii afluenți ai Someșului Mic (Lonea, Fizeș), Crișului Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Mureșului (Comlod, Iara, Vișa, Feernic, Domald, Secaș, Orăștie, Strei, Râul Mare, Râul Galben) şi pe afluenţii Prutului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.08 – 21.08.2019 a fost în creştere, având valoarea de 2900  m3/s, sub media multianuală a  lunii august  (4300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.08.2019 ora 07.00 – 21.08.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (2900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi staţionare pe sectorul Gruia – Calafat şi în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.