Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.07.2021 ora 07.00 – 21.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din bazinele inferioare ale Argeşului, Ialomiței, cursul mijlociu și inferior al Prutului şi râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mare, Someșul Mic, Crişul Alb, Arieş, bazinul superior și mijlociu al Timișului, cursurile superioare ale Mureșului, Moldovei, cursul superior și mijlociu al Bistriței şi pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Bârlad, Jijia și pe unii afluenți ai Crișului Negru (Holod, Teuz).
În interval au fost emise trei AVERTIZARI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi două ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-au situat peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Râul Târgului – Voina (150)-jud. AG, Bughea – Bughea de Jos (200+4)-jud. AG, Bârsa – Zărnești (125+10)-jud. BV și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Abrud – Câmpeni (180)-jud. AB, Dâmbovița – Podu Dâmboviței (120+8)-jud. AG, Pluton – Pluton Dolhești (150+20)-jud. NT și Bolățău – Poiana Largului (200+35)-jud. NT.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr 78 din 20.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.07.2021 – 21.07.2021 a fost în creştere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Oltenița și în scădere pe sectorul Călărași – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.07.2021 ora 07.00 – 22.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în creștere ca urmare precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, unde vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APARARE pe unele râuri mici din zona de munte, datorită precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, mai însemnate cantitativ, prognozate.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr 76 din 18.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Galați și în scădere ușoară pe sectorul Isaccea – Tulcea.