Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării,  exceptând râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Ialomiţa, cursurile superioare ale Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Prutului, precum și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Pe râurile din bazinele: Someşul Mare, Someşul Mic, Bega Veche, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Suceava, cursurile superioare ale Vişeului, Izei, Turului, Crasnei, Barcăului, Crişurilor, Begăi, Bârladului şi cursul inferior al Mureşului, debitele au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează în general la valori peste 100% din mediile multianuale lunare, mai mici (30-90%) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someş, Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Arieş, Moraviţa, Cerna, Suceava, Bistriţa, Bârlad, pe râurile din bazinul superior al Argeşului şi pe cursul inferior al Barcăului.
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Bughea la staţia hidrometrică Bughea de Jos (150+20)-jud.AG.
Se situează peste COTELE DE ATENŢIE râul Bega la staţiile hidrometrice Balinţ (450+80)-jud.TM şi Chizătău (200+32)-jud.TM.
În interval au fost emise şase ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20 – 21.07.2018 a fost în scădere, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.07.2018 – 22.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere pe Târnave, în bazinele superioare ale: Mureşului, Oltului, Argeşului, Ialomiţei, Sucevei, Moldovei, Bistriţei, Trotuşului, Putnei, Rm. Sărat, Buzăului, pe cursul mijlociu al Prutului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului şi pe cursurile inferioare ale Someşului, Mureşului şi Timişului şi relativ staţionare pe râurile din Dobrogea.
Pe celelalte râuri debitele vor fi în uşoară scădere.
Sunt posibile scurgeri pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și de munte ca urmare a precipitațiilor sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ, prognozate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.