Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursul inferior al râului Vedea, unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele: Crasna, Barcău, Crișuri și cursurile inferioare ale Someșului și Ialomiței, unde au fost în scădere.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Glavacioc la stația hidrometrică Crovu (200+1)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării au fost în ușoară intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții de dreapta ai Siretului (exceptând bazinul inferior al Bistriței) și râurile din Dobrogea.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.02.2018 – 21.02.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 6100 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.02.2018 – 22.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Vedea, cursurile inferioare ale râurilor: Someș, Argeș și Ialomița, unde vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri şi debite pe unele râuri mici din sud-vestul țării ca urmare a precipitaţiilor slabe, prognozate şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.