Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 21.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi cursul superior şi mijlociu al Barcăului unde au fost în scădere şi râurile din bazinele: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş superior şi mijlociu şi Ialomiţa unde au fost în creştere datorită căzute in intefval cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării şi numai prin propagare pe cursul inferior al Barcăului.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile din sudul țării, unde au fost în ușoară restrângere și diminuare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mică, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Ialomița și cele din Dobrogea, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 20.01.2018 – 21.01.2018 a fost staţionar, având valoarea de 7300 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Tr. Măgurele – Vadu Oii, staționare pe sectorul Calafat – Corabia și în creștere pe sectorul Isaccea – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 21.01.2018 – 22.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Barcău, Crişuri, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna şi râurile din bazinele: Jiu, Olt inferior, Vedea, Argeş, Ialomiţa şi cele din Dobrogea unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă, diminuării formaţiunilor de gheaţă şi propagării.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) se vor menţine  fără modificări importante, exceptând râurile din sudul țării, unde vor fi în ușoară restrângere și diminuare.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Giurgiu – Tulcea şi staţionare pe sectorul Bechet – Zimnicea.