Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.12.2018 ora 07.00 – 20.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele superioare şi mijlocii ale Argeşului şi Ialomiţei, unde au fost în scădere.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Neajlov, Teleajen, Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului mijlociu şi inferior,  bazinele superioare şi mijlocii ale Argeșului şi Ialomiţei, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Topliţa, Comlod, Feernic, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal şi izolat pod de gheaţă și năboi) s-au menținut fără modificări importante.
Curge năboi pe râurile la staţiile hidrometrice: Iza – Vadu Izei, Mara – Vadu Izei,  Săliște – Săliște, Ialomița – Băleni şi Prahova – Buşteni. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19 – 20.12.2018 a fost în scădere, având   valoarea de  3400  m3/s,   sub  media  multianuală  a  lunii decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat, staționare la Bechet și pe sectorul Isaccea – Tulcea și în creștere  pe sectorul Corabia – Galați.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.12.2018 ora 07.00 – 21.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață se vor menţine fără modificări importante. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Tr.Măgurele şi în creştere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.