Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.03.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
19.03.2021 ora 07.00 – 20.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râul Prut, cursurile inferioare ale Crișului Repede, Mureșului, Begăi Vechi, Begăi, Timișului, Bârzavei, Neajlovului, Ialomiței, Jijiei, Siretului, unde au fost în creștere ca urmare a propagării și râurile din bazinele hidrografice Bistrița și Moldova, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova, Bistrița și Jijia au fost ȋn ușoară extindere şi intensificare.
Debitele se situează la valori în jurul şi peste mediile lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Arieș, Cerna, Jiu, bazinele superioare ale Someșului și Mureșului, afluenții Bistriței, cursul superior al Moldovei și cursul inferior al Jijiei și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinul hidrografic Bârlad.
Din informațiile primite până la ora 6:00, se situează peste: 
COTA DE INUNDAȚIE râul Bârzava la stația hidrometriceă Partoș (200+12)-jud.TM (sector îndiguit);
– COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+84)-jud.SM,  Crasna – Berveni (490+58)-jud.SM (sectoare îndiguite), Timiş – Grăniceri (600+30)-jud.TM, Moravița – Moravița (250+42)-jud.TM și Călmăţui – Cireşu (300+20)-jud.BR. 
În interval s-au situat peste COTELE DE INUNDAȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna -Domănești (500+3)-jud.SM și Bârzava – Gătaia (375+15)-jud.TM.
Este în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 19.03.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.03.2021 – 20.03.2021 a fost în creştere, având valoarea de 5900 m3/s, sub media  multianuală a lunii martie (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
20.03.2021 ora 07.00 – 21.03.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu și inferior al Prutului, cursurile inferioare ale Mureșului, Timișului Bârzavei, Argeșului, Ialomiței, Siretului și Bârladului, unde vor fi în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice: Trotuș, Bistrița, Moldova, Suceava, Jijia, bazinele superioare ale Prutului și Bârladului, unde vor fi relativ staționare. 
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri) prezente izolat în bazinele hidrografice Moldova, Bistrița și Jijia vor fi ȋn extindere şi intensificare. Se va intensifica curgerea de năboi (zăpadă înghețată în albie) în special pe râurile din zonele de munte.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+90)-jud.SM, Crasna – Berveni (490+70)-jud.SM, Timiş – Grăniceri (600+40)-jud.TM, Bârzava – Partoș (50+80)-jud.TM (sectoare îndiguite), Moravița – Moravița (250+5)-jud.TM și Călmăţui – Cireşu (300)-jud.BR. 
În interval se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Crasna la stația hidrometrică Domănești (500+5)-jud.SM.
Se menține în vigoare ATENȚIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 26 din 19.03.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (5900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.