Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.03.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din Banat, Dobrogea, cursurile mijlocii și inferioare ale Jiului, Oltului, Vedei, Argeșului, Ialomiței, cursurile inferioare ale râurilor Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Arieș, Prut, cursul mijlociu al Mureșului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării.
Creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe căzute în interval și cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat și pe unele râuri mici din Crișana.
Din informațiile primite până la ora 600, se situează peste: 
–  COTA DE PERICOL râul Crasna – Domăneşti (550+35)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+23)-jud.SM, Crasna –  Berveni (590+70)-SM (sector îndiguit), toate sectoare îndiguite;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Barcău – Balc (400+12)-jud.BH, Marghita (250+42)-jud.BH și Sălard (510+50)-jud.BH, Chizdia – Ghizela (250+8)-jud.TM, Olt – Micfalău (210+6)-jud.CV și Hoghiz (300+38)- jud.BV, Urlui – Furculești (150+19)- jud.TR.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice:  Târnava Mică – Târnăveni (250+23)-jud.MS, Jiu – Răcari (330+18)-jud.DJ.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din nordul, centrul, estul și sudul țării au fost în extindere şi intensifcare.
S-a extins curgerea de năboi pe majoritatea râurilor.
Debitele se situează în general la valori peste mediile lunare multianuale, exceptând  afluenţii Bârladului care se situează la valori cuprinse între 30% şi 60% din acestea.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 19.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.03.2018 – 20.03.2018 a fost în creştere, având  valoarea de 9900 m3/s, peste  media  multianuală  a  lunii  martie  (6700 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectoarele Gruia – Bechet și Tr. Măgurele – Tulcea și în scădere la Corabia.
Din informațiile primite până la ora 600, nivelurile se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE stația hidrometrică Bechet (600+3) – jud. DJ;
COTELE DE ATENŢIE la staţiile hidrometrice: Gruia (610+46) – jud. MH, Calafat (550+15)-jud.DJ, Corabia (500+7)-jud.OT, Tr. Măgurele (500+15) – jud. TR, Zimnicea (530+32) – jud. TR, Olteniţa (550+12) – jud. CL, Feteşti (565+5) – jud. IL, Cernavodă (500+25)– jud. CT, Isaccea (380+30) – jud. TL și Tulcea (320+16) – jud. TL.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.03.2018 – 21.03.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general scădere, exceptând râurile din Dobrogea, cursurile inferioare ale râurilor Crasna, Barcău, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița și Prut.
Sunt posibile creşteri de niveluri și debite datorită precipitațiilor slabe prevăzute și cedării apei din stratul de zăpadă și pe unele râuri mici din sud-estul țării.
Se vor situa peste: 
–  COTA DE PERICOL râul Crasna – Domăneşti (550)-jud.SM (sector îndiguit);
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (310+30)-jud.SM, Crasna –  Berveni (590+45)-SM (sector îndiguit), toate sectoare îndiguite;
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Turulung (360+14)-jud.SM, Barcău – Marghita (250+20)-jud.BH și Sălard (510+25)-jud.BH, Târnava Mică – Blaj (320)-jud.AB, Olt – Hoghiz (300+10)- jud.BV, Urlui – Furculești (150+5)- jud.TR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi) prezente pe unele râuri din nordul, centrul, estul și sudul țării vor fi în extindere şi intensifcare.
Se va extinde curgerea de năboi pe majoritatea râurilor.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 15 din 19.03.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (10000 m3/s).
Pe tot sectorul aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE APĂRARE la staţiile hidrometrice: Gruia, Bechet, Corabia, Tr. Măgurele, Zimnicea, Olteniţa, Fetești, Cernavodă, Hârșova, Isaccea și Tulcea cu 2-34 cm.
Se menţine în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 12 din 16.03.2018.