Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
19.02.2021 ora 07.00 – 20.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Ialomița, Siret, Prut, bazinele superioare şi mijlocii ale Oltului şi Argeșului și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, sloiuri, pod de gheață) prezente pe majoritatea râurilor, exceptând râurile din Crișana, Banat şi bazinul Jiului, s-au menținut fără modificări importante. 
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Iza, Crişul Alb, Olteț, Vedea, Argeş inferior, Suceava, Moldova, Putna, Rm. Sărat, Prut şi cursul Siretului, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30% din acestea.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+50)-jud.SM și Berveni (490+14)-jud.SM, ambele pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.02.2021 – 20.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 9300 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+15) – jud. DJ și Zimnicea (530+11) – jud. TR.
A fost în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 11.02.2021.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
20.02.2021 ora 07.00 – 21.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor vor fi în uşoară restrângere şi diminuare, exceptând unele râuri din zonele de munte din nordul tării unde vor fi în extindere şi intensificare. 
Se va situa peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice: Domănești (400+40)-jud.SM și Berveni (490+5)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (8900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul Călăraşi – Tulcea.