Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.02.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 20.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale râurilor: Crasna, Barcău, Crișul Repede, cursurile mijlocii și inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde au fost în creștere prin propagare și cursurile inferioare ale râurilor Mureș, Bega, Timiș, Bârzava, Vedea și Ialomița, unde au fost în scădere.
Mici creşteri de niveluri şi debite ca urmare a precipitaţiilor slabe căzute în interval şi cedării apei din stratul de zăpadă s-au înregistrat pe unele râuri mici din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Glavacioc la stația hidrometrică Crovu (200+3)-jud.GR.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din centrul și estul ţării s-au menținut fără modificări importante, iar cele din nordul țării au fost în ușoară intensificare și extindere.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Vedea, Argeș, Ialomița, afluenții de dreapta ai Siretului, râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Barcăului, Crișului Repede, Someșului Mic, Jiului și unele râuri din bazinul mijlociu și inferior al Oltului.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 19.02.2018 – 20.02.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 6300 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii  februarie  (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Bechet – Tulcea și în creștere la Calafat.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 20.02.2018 – 21.02.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursurile inferioare ale Crișului Negru și Crișului Alb, unde vor fi în creștere ușoară prin propagare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri mici din Crișana, Banat, Oltenia și Muntenia ca urmare a precipitaţiilor slabe prevăzute şi cedării apei din stratul de zăpadă.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, nǎboi, izolat pod de gheaţă) prezente pe râurile din nordul, centrul și estul ţării se vor menține fără modificări importante.
Se va intensifica curgerea de năboi pe unele râuri din zona montană din Banat și Oltenia.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Corabia.