Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.12.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.12.2018 ora 07.00 – 19.12.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în general staționare pe râurile din Maramureş, Crişana, Banat, Transilvania, Moldova şi Dobrogea şi în scădere pe cele din Oltenia şi Muntenia, exceptând cursurile  inferioare ale râurilor: Jiu, Vedea, Argeş şi Ialomița, unde au fost în creștere datorită propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele: Suceava, Moldova, Trotuș, cursul mijlociu și inferior al Siretului, pe unii afluenți ai Oltului inferior,  bazinul superior al Argeșului, bazinul superior și mijlociu al Ialomiței, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Lăpuș, Crasna, Crișul Negru, Crișul Alb, Bistra, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia și pe unele râuri din bazinul Mureșului (Comlod, Feernic, Secaș, Ampoi, Râul Mare, Râul Galben).
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal şi izolat pod de gheaţă și năboi) s-au menținut fără modificări importante, exceptând cele din bazinele superioare ale Jiului și Argeșului, unde au fost în restrângere și diminuare şi sunt prezente în bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Mureș superior, Arieș, Olt superior și mijlociu, pe cursul superior şi mijlociu al Siretului şi pe majoritatea afluenţilor săi, pe Jijia și afluenții săi, izolat în bazinele superioare ale Jiului și Argeșului, bazinul inferior al Oltului și pe unele râuri mici din Banat.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18 – 19.12.2018 a fost în scădere, având  valoarea de 3500  m3/s,  sub media  multianuală a lunii decembrie  (5200 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat  – Tulcea.
 
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
19.12.2018 ora 07.00 – 20.12.2018 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând cursurile inferioare ale Jiului, Argeșului și Ialomiței, unde vor fi în creștere prin propagare.
Formațiunile de gheață vor fi în intensificare și ușoară extindere pe râurile din nordul și centrul țării și se vor menține fară modificări importante pe celelalte râuri. 
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi în creştere pe sectoru Corabia – Tulcea.