Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.10.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.10.2020 ora 07.00 – 19.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului şi cursul inferior al Timişului, unde au fost în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Mureş şi Bega, debitele au fost relativ staţionare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile lunare multianuale, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Someșul Mare, Crișuri, Arieş, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Bistriţa, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut (exceptând Jijia), Jiu superior şi inferior, Prahova, Ialomiţa superioară, pe cursurile superioare ale Vişeului, Izei, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului, şi mai mici (sub 30%) din aceste valori în bazinul Bârladului şi în bazinul inferior al Bistriţei.
În interval s-a situat la COTA DE ATENŢIE râul Valea Rea la staţia hidrometrică Huţa Certeze (170)-jud. SM.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.10 – 19.10.2020 a fost în creştere, având valoarea de 6400  m3/s, peste media multianuală a lunii octombrie (3850 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.10.2020 ora 07.00 – 20.10.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând cursul mijlociu şi inferior al Prutului, unde vor fi în creştere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş şi Bega, debitele vor fi relativ staţionare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (6800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creştere.