Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.08.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Someș Suceava, Moldovița, Rm. Sărat, Trotuș, Buzău, cursurile superioare ale Ialomiţei, Prahovei, Bistriței, Prutului, Oltului şi unii afluenţi ai săi din bazinul superior şi mijlociu (Baraolt, Cormoş, Vârghiş, Lotru), cursurile mijlocii şi inferioare ale Timișului și Siretului, cursul superior și inferior al Mureșului.
Pe râurile din bazinele: Iza, Tur, Vișeru, Crişul Negru, Crişul Alb, Crișul Repede, Barcău, Someșul Mare, Arieș Târnava Mare și Târnava Mică, cursul mijlociu al Mureșului şi cursul inferior al Prutului, debitele au fost în scădere, iar pe celelalte râuri, relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite s-au produs pe unele râuri din estul, sud-estul  şi centrul ţării.
Debitele se situează la valori peste mediile multianuale lunare pe râurile din bazinele hidrografice:Suceava, Moldova, Bistriţa, Crișul Alb, Vedea şi Prahova şi pe unele râuri din Dobrogea, pe cursurile superioare ale Trotuşului şi Putnei, pe cursurile mijloci şi inferioare al Mureșului și Siretului şi pe cursul Prutului pe cursul Jiului şi pe afluentul său, Gilort, pe afluenţii Oltului mijlociu şi inferior.Pe celelalte râuri debitele au valori cuprinse între 40-80% din normalele lunare, mai mici în bazinul Bârlad (10-30%). 
În interval au emise zece ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene hidrologice imediate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.08 – 19.08.2018 a fost in scădere, având valoarea de 2500 m3/s, sub media multianuală a lunii august (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere cu excepția sectorului Bechet – Corabia unde vor fi relativ staționare.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.08.2018 – 20.08.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării pe pe cursurile superioare ale Mureşului, Timișului, Jiului, Argeșului, Dâmboviței, Prutului, cursurile mijlocii şi inferioare ale Oltului,  Ialomița, Siretului, Buzăului, Trotușului şi cursurile inferioare ale: Mureșului, Timișului, Sucevei, Moldovei şi Bistriţei.
Debitele vor fi în scădere pe cursul inferior la Prutului și relativ staționare pe celalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie și creșteri rapide de debite și niveluri cu posibile efecte de inundații locale pe unele râuri din zonele de munte din sudul, sud-vestul şi centrul țării.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.