Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.07.2020 ora 07.00 – 19.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, în bazinele inferioare ale Sucevei şi Moldovei, pe cursul inferior al Mureşului şi pe afluenţii din bazinul mijlociu şi inferior al Oltului.
Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice: Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut şi pe cursurile superioare ale Sucevei şi Moldovei, unde au fost în scădere. 
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Bârzava, pe cursurile superioare ale Timişului, Caraşului, Nerei, Sucevei, Trotuşului, pe cursul mijlociu al Begăi şi pe cursul inferior al Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa, Bârlad, Jijia, pe unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Pianu).
Se situează peste:
COTELE DE INUNDAȚIE: Prut – Oancea (550+8)-jud.GL şi Prut – Şiviţa (435+23) jud. GL.
COTA DE ATENȚIE râul Prut la s.h. Fălciu (500+20) – jud.GL.
În interval a fost emisă o ATENȚIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.07 – 19.07.2020 a fost în uşoară scădere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
19.07.2020 ora 07.00 – 20.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creştere datorită precipitaţiilor în curs, celor prognozate şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu, Suceava, Moldova, în bazinele superioare ale Bistriţei şi Trotuşului şi pe cursul inferior al Mureşului.
Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare, exceptând cursul Siretului, râurile din bazinele hidrografice: Putna, Rm. Sărat, Buzău, Bârlad, Prut şi pe cursurile inferioare ale Bistriţei şi Trotuşului, unde vor fi în scădere. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri importante de niveluri şi debite cu posibile depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și munte în special din jumătatea de vest, centru și în nordul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial, prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE APᾸRARE râul Prut, pe sectorul Fălciu – Oancea, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară, după cum urmează :
COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la s.h. Şiviţa (435+19) jud. GL.
COTA DE ATENȚIE râul Prut la s.h. Oancea (440+105)-jud.GL.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 17.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în uşoară scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.