Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
18.06.2021 ora 07.00 – 19.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în creștere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval, sub formă de aversă cu caracter torențial și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în scădere.
Pe râurile din bazinele hidrografice hidrografice: Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, debitele au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Târnave, Trotuş, Moldova, Suceava, Bahlui, Sitna, Miletin, Vedea, Ialomița, bazinul superior al Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, pe unii afluenți ai Bistriței, cursul Siretului, cursul mijlociu al Mureșului, cursurile superioare ale Buzăului, Putnei, Prutului și râurile din Dobrogea şi  mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Repede, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna. 
În interval s-a situat la COTA DE INUNDAȚIE râul Putna la stația hidrometrică Lepșa (300)-jud. VN și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Covasna – Boroșneu Mare (400+8)-jud. CV, Buzău – Sita Buzăului (225+15)-jud. CV, Putna – Colacu (300+30)-jud. VN, Trotuș – Onești (350+1)-jud. VN, Cașin – Haloș (350)-jud. BC, Negel – Măgura (80+68)-jud. BC, Trebeș – Mărgineni (400)-jud. BC.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Putna la stația hidrometrică Mircești (550+36)-jud. VN,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Covasna – Covasna (80+13)-jud. CV,    Reci – Râul Negru (300+68)-jud. CV, Vaslui (Vasluieț) – Codăești (400+22)- jud. VS și Biruinţa – Biruința (150+43)-jud.CT.
În interval au fost emise două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate și cinci ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 18.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 18.06.2021 – 19.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară pe sectoarele Gruia – Corabia şi Olteniţa – Tulcea şi relativ staţionare pe sectorul Tr.Măgurele  – Giurgiu.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
19.06.2021 ora 07.00 – 20.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului (exceptând Târnavele), Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, din zonele de deal și munte, mai ales pe râurile din jumătatea de sud-est a țării, ca urmare a precipitaţiilor prognozate sub formă de aversă, însemnate cantitativ și cu caracter torențial.
Se va situa peste COTA DE INUNDAȚIE râul Putna la stația hidrometrică Boțârlău (650+45)-jud. VN, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 55 din 18.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Giurgiu și relativ staționare pe sectorul Olteniţa – Tulcea.