Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere datorită precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Rm. Sărat, Buzău, cursurile superioare ale râurilor: Mureş, Olt, Siret, Prut, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Bârlad, cursul mijlociu şi inferior al Jiului, cursul inferior al Arieşului şi pe râurile din Dobrogea, unde au fost în scădere. 
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna şi pe cursurile superioare ale Begăi şi Timişului, debitele au fost relativ staţionare.
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din centrul şi sudul ţării, ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval. 
Debitele se situează în general la valori peste normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someş, Crasna, Barcău, Târnave, Cerna, Bistriţa, Trotuş, Putna, Rm. Sărat, Buzău, cursul Siretului, cursul Prutului, cele din bazinul inferior al Bârladului, bazinele mijlocii şi inferioare ale Argeşului şi Ialomiţei, pe afluenţii Oltului superior şi mijlociu şi pe unii afluenţi ai Jijiei, unde se situează la valori între 30 şi 90% din acestea.
În interval s-a situat la COTA DE ATENŢIE râul Luncavăţ la staţia hidrometrică  Oteşani (140)-jud.VL
Se situează peste COTA DE ATENŢIE râul Moraviţa la staţia hidrometrică Moraviţa (250+16)-jud.TM.
În interval a fost emisă o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 18.06.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.06 – 19.06.2018 a fost în creştere, având valoarea de 5000 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Bechet şi  Giurgiu – Tulcea şi relativ staționare pe sectorul Corabia –  Zimnicea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.06.2018 – 20.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în uşoară scădere, exceptând râurile din bazinele mijlocii şi inferioare ale: Jiului, Vedei, Argeşului, Ialomiţei, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului, Prutului şi pe cursurile inferioare ale râurilor: Mureş, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, Bârlad, unde vor fi în creştere prin propagare. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din centrul şi sudul țării și din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, prognozate.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 35 din 18.06.2018, până la ora 09:00.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creştere, exceptând sectorul Tr.Măgurele – Giurgiu unde vor fi staţionare.