Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.05.2019
ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Crasna, Barcău, bazinele superioare ale Crișului Repede, Târnavelor, Oltului și pe cele din Dobrogea și numai prin propagare pe cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului.
Pe celelalte râuri, debitele au fost în general în scădere.
Datorită precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torențial, căzute în interval şi propagării s-au produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici din bazinele Crasna, Barcău, unii afluenți mici ai Someșului aval Dej și ai Siretului, cu  creşteri semnificative de niveluri și debite și depăşirea izolată a COTELOR DE ATENŢIE.
Se situează peste:
COTA DE INUNDAȚIE râul Prut la stația hidrometrică Stânca aval (300+69)-jud. BT, datorită deversărilor controlate din acumulare Stânca Costești și peste,
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice Moravița – Moravița (250 +30)-jud. TM, Prut – Oroftiana (370+12)-jud. BT, Oancea (440+13)-jud. GL.
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Nădaș – Aghireșu (100+10)-jud. CJ,  Almaș – Almașu (160 + 45)-jud. SJ, Agrij – Românași (100)-jud. SJ, Crasna – Șimleul Silvaniei (300 +38 )-jud. SJ,  și Răcăciuni – Răcăciuni (250)-jud. BC.
Debitele se situează în jurul și peste normalele lunare multianuale, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Rm. Sărat, Putna, Suceava, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului, Ialomiței, Moldovei și Bârladului, afluenții Prutului și râurile din Dobrogea unde se situeaza la valori cuprinse între 40 – 90%  din acestea.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019, iar în interval au fost emise 4 Atenționări  Hidrologice pentru Fenomene Imediate. 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.05 – 19.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 9100 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.05.2019
ora 07.00 – 20.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor, sub formă de aversă, prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Siret, Prut și bazinul inferior al Mureșului, iar pe celelalte râuri vor fi în general în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din nordul, estul și sud – vestul ţării, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, datorită  precipitațiilor torențiale, sub formă de aversă, prognozate.
Se va menține peste COTA DE  INUNDAȚIE râul Prut la stația hidrometrică Stânca aval (300+60)-jud. BT datorită deversării controlate din acumularea Stânca Costești și peste COTELE DE ATENȚIE stațiile hidrometrice Oroftiana (370+90)-jud.BT și Oancea (440+5)-jud. GL. 
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 15 din 18.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (9100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi relativ staţionare la Gruia şi în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.