Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.03.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.03.2019 ora 07.00 – 19.03.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din din bazinele hidrografice: Jiu, Olt, Vedea, Argeş, Ialomiţa, Rm.Sărat, Putna, Suceava, Jijia, cursul Siretului, cursul superior al Mureşului  și râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare. Creşteri ca urmare a efectului combinat al precipitațiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării s-au înregistrat pe Arieş, Târnave, Bistriţa, Moldova, pe cursul mijlociu al Mureşului, cursul inferior al Timişului, cursul superior şi mijlociu al Buzăului şi pe cursul mijlociu şi inferior al Prutului.
Se situează peste COTA DE ATENŢIE, ca urmare a deversărilor controlate din Acumularea Călineşti, râul Tur la staţia hidrometricâ  Micula (270+36)- jud.SM (sector îndiguit),
În interval s-a situat peste COTA DE ATENŢIE râul Tur la staţia hidrometrică Călineşti Oaş (350+12) )- jud.SM (sector îndiguit).
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din  mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someș, Arieş, Cibin, Buzău, Putna, Bistriţa, Moldova şi Suceava, bazinele superioare ale Crișului Alb, Târnavelor, Jiului, Oltului, pe cursul mijlociu şi inferior al Siretului și pe unii afluenți ai Mureșului inferior.  
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente, izolat, în bazinele superioare ale Lotrului și Bistriței  au fost în restrângere și diminuare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18 – 19.03.2019 a fost în creștere, având valoarea de 6600 m3/s, sub media multianuală a lunii martie (6700 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost scădere pe sectorul Gruia – Oltenița și în creștere pe sectorul  Călărași – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
19.03.2019 ora 07.00 – 20.03.2019 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere datorită efectului combinat al precipitaţiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Mureş mijlociu, Jiu, Olt mijlociu şi inferior şi pe cele din bazinele superioare ale Vedei, Argeşului, Ialomiţei şi Buzăului şi numai prin propagare pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Moldovei, Bistriţei şi Prutului. Pe celelalte râuri debitele vor fi relativ staţionare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale, creşteri de debite şi niveluri cu posibile depăşiri ale COTELOR DE ATENŢIE pe unele râuri din Oltenia şi Muntenia.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal) existente în bazinele superioare ale Lotrului şi Bistriţei vor fi în restrângere şi diminuare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staţionar (6600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectoarele Gruia – Calafat, Cernavodă – Tulcea şi în scădere pe sectorul Bechet – Călăraşi.