Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.02.2021 ora 07.00 – 19.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinul hidrografic Ialomița, bazinele superioare și mijlocii ale Oltului, Argeșului și râurile din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor au fost în diminuare și restrângere iar pe râurile din Moldova s-au menținut fără modificări importante, cu excepția unor afluenţii ai Siretului superior şi pe cursul superior al Prutului unde au fost în extindere. 
Curge năboi pe unele râuri din zona montana din nordul, centrul şi estul țarii.  
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Olteț, Vedea, Argeş, Rm. Sărat, Putna, Moldova, Suceava, cursurile Siretului și Prutului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bega Veche, Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
Se situează peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Crasna – Domănești (400+60)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+29)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.02.2021 – 19.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 9600 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Tr. Măgurele și în creștere pe sectorul Zimnicea – Tulcea.
Nivelurile se situează peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+15) – jud. DJ și Zimnicea (530+14) – jud. TR.
Este în vigoare ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 11.02.2021.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.02.2021 ora 07.00 – 20.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul superior și mijlociu al Jiului și Oltului şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, vor fi în ușoară diminuare și restrâgere.
Se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE râul Crasna la stațiile hidrometrice Domănești (400+50)-jud.SM și Berveni (490+15)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Zimnicea, staționare la Giurgiu și în creștere pe sectorul Oltenița – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste COTA DE ATENȚIE la stația hidrometrică Zimnicea (530+7)-jud.TR.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  nr. 19 din 11.02.2021.