Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.02.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.02.2020 ora 07.00 – 19.02.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Lăpuș și cursurile mijlocii și inferioare ale Crișurilor și Mureșului unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (preponderent gheaţă la maluri şi izolat năboi şi pod de gheață) prezente pe râurile din zonele montane din centrul şi estul ţării au fost în diminuare, restrângere şi ușoară eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe cursurile superioare ale râurilor: Suceava, Moldova, Bistriţa şi Trotuş şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Moraviţa, Vedea, Jijia, Bârlad, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic), ai Oltului mijlociu şi inferior (Homorod, Şercaia, Pârâul Nou, Hârtibaciu, Lotru, Cungrişoara, Mamu, Beica, Olteţ) și ai Argeșului (Râul Doamnei, Argeşel, Cârniciov, Neajlov).
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.02.2020 – 19.02.2020 a fost în scădere, având valoarea de 5300 m3/s, egală cu media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Cernavodă și în creștere pe sectoarele Bechet – Corabia și Hârșova – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
19.02.2020 ora 07.00 – 20.02.2020 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Mureş şi bazinul superior și mijlociu al Oltului unde vor fi în scădere.
Sunt posibile ușoare creșteri de debite și niveluri pe unele râuri mici din sudul țării datorită precipitațiilor lichide prognozate, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării,, probabilitatea fiind mai mare pe râurile din Oltenia.
Formațiunile de gheață (preponderent gheaţă la maluri, izolat năboi şi pod de gheață)  existente vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galaţi și staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.