Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 19.01.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.01.2019
ora 07.00 – 19.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
  Debitele au fost în creștere datorită efectului combinat al precipitațiilor lichide cazute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, bazinul superior și mijlociu al Timișului și numai prin propagare pe cursul inferior al Someșului, iar pe celelalte râuri au fost în general staționare. 
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Suceava, Moldova, cursurile superioare ale Trotușului și Prutului și unele râuri din Dobrogea şi sub 30% din mediile multianuale pe cursul mijlociu al Crasnei şi izolat, pe unii afluenți ai Argeșului superior și ai Bârladului.
Formațiunile de gheață (gheaţă la mal, năboi și pod de gheaţă) existente în majoritatea bazinelor hidrografice au fost în diminuare și restrângere pe râurile din nord – vestul și vestul țării și s-au menținut fără modificări importante pe celelalte râuri.
Predomină podurile de gheață pe râurile din nordul și centrul țării, iar pe celelalte râuri gheața la maluri.
Se mențin aglomerările de ghețuri pe Someș la s.h. Răstoci și pe Bistrița amonte de baraj ac. Izvorul Muntelui.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 18.01 – 19.01.2019 a fost în creştere, având valoarea de 3800 m3/s, sub media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s). 
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și relativ staționare pe sectorul Brăila – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 19.01.2019
ora 07.00 – 20.01.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând cursurile inferioare ale Someșului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Arieșului, Bârzavei, Carașului, Nerei și Cernei unde vor fi în creștere prin propagare. 
Formațiunile de gheață existente în majoritatea bazinelor hidrografice se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (4000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în creştere pe sectorul Gruia – Isaccea şi staţionare la Tulcea.