Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.12.2020 ora 07.00 – 18.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante, fiind prezente în bazinele superioare ale Moldovei şi Bistriţei. 
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Olt inferior, Argeş superior şi mijlociu, Ialomita, Buzău, Rm. Sărat, Trotuş, în bazinul mijlociu și inferior al Prutului şi pe râurile din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele: Iza, Crasna, Crişul Repede, Crişul Negru, Bega Veche, bazinul inferior al Bistriței și pe afluenții Bârladului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16 – 17.12.2020 a fost staţionar, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.12.2020 ora 07.00 – 19.12.2020 ora 07.00
 
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera şi Cerna, unde vor fi relativ staţionare.
Formațiunile de gheață existente (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi în creştere pe sectorul Bechet – Tulcea.