Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.12.2019 ora 07.00 – 18.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice ale Jiului şi Buzăului unde au fost în scădere şi cursul inferior al Someşului unde au fost în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din  Transilvania şi nordul Moldovei au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa,  Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), Oltului (Ghimbăşel, Turcu, Hârtibaciu, Cerna) și mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, Motru, unii afluenți ai Oltului inferior (Lotru, Olănești, Bistrița, Luncavăț, Iminog). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.12.2019 – 18.12.2019 a fost staționar, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală  a lunii  decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia şi pe sectorul Giurgiu – Tulcea  și în creştere pe sectorul Calafat – Zimnicea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.12.2019 ora 07.00 – 19.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursul inferior al Someşului unde vor fi în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri) existente vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Sunt posibile creşteri de niveluri şi debite pe unele râuri din zona de munte ca urmare a cedării apei din stratul de zăpadă.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat şi Olteniţa – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Giurgiu.