Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.07.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, bazinul superior și mijlociu al Someșului, bazinele superioare ale Mureșului și Târnavelor, unde au fost în creştere datoritǎ precipitaţiilor căzute în interval şi propagǎrii și cursul inferior al Barcăului și cursul superior al Prutului, unde au fost în creștere prin propagare şi râurile din bazinele hidrografice Barcǎu, Crișul Repede, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Suceava, Moldova, cele din Dobrogea, bazinele superioare ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi și Timișului, unde au fost relativ staţionare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite s-au înregistrat pe unele râuri din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișul Alb, bazinul mijlociu și inferior al Mureșului, bazinele superioare ale Begăi, Timișului, Bârzavei, Carașului, Nerei, ca urmare a precipitațiilor căzute în interval sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
Se situeaza peste COTA DE ATENȚIE râul Glavacioc la stația hidrometrică Crovu (200+3)-jud.GR.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Someșul Mic, Jiu, Vedea, Ialomița, Tazlău, Sitna, cele din Dobrogea, cursul Prutului, bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Mureșului, Timișului, Bârzavei, Carașului, bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului, cursurile mijlocii și inferioare ale râurilor Siret și Trotuș și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) râurile din bazinul hidrografic Bârlad.  
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și șapte ATENŢIONǍRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17 – 18.07.2018 a fost în scădere, având valoarea de 4400 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.07.2018 – 19.07.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Târnave, Bârzava, Caraș, Nera, bazinele superioare și mijlocii ale Crișului Negru, Crișului Alb, Begăi, Timișului, bazinele superioare ale Crasnei, Barcăului, Crișului Repede, Mureșului, Bistriței, Moldovei, Sucevei, râurile din bazinul inferior al Mureșului, ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagării, relativ staţionare pe râurile din Dobrogea și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri și debite pe unele râuri din zonele de deal și munte din vestul, nordul și centrul țării, ca urmare a precipitațiilor prevăzute sub formă de aversă, izolat cu caracter torențial și mai însemnate cantitativ.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (4300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.