Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.06.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.06.2021 ora 07.00 – 18.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creștere datorită precipitațiilor sub formă de aversă cu caracter torențial prognozate și propagării, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, cursurile superioare ale Mureșului, Siretului, Sucevei, Moldovei, Bistriței, Jijiei și Prutului și cursul mijlociu și inferior al Timișului, unde au fost în ușoară scădere. Pe râurile din bazinul hidrografic Vedea, bazinele mijlocii și inferioare ale Argeșului și Ialomiței debitele au fost relativ staționare.
Scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, s-au înregistrat pe unele râuri din sud-vestul, sudul și estul țării și din zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval sub formă de aversă.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Târnave, Vedea, Ialomița, Siret (exceptând bazinul Bârlad), bazinele superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului, bazinul mijlociu și inferior al Argeșului, cursul superior al Prutului şi pe unii afluenţi ai săi (Bahlui, Sitna, Miletin) și pe râurile din Dobrogea  şi mai mici (sub 30%) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuș, Crasna, Barcău, Crișul Negru, Crișul Repede, Bistra, Moravița, Caraș, Nera, Cerna. 
Se situează peste COTA DE ATENȚIE: râul Biruinţa la stația hidrometrică Biruința (150+43)-jud.CT, și râul Vaslui la stația hidrometrică Codăești (400+8)- jud. VS
În interval s-au situat peste :
COTA DE INUNDAȚIE râul Taița la stația hidrometrică Hamcearca (300+41+)-jud. TL 
COTA DE ATENȚIE râul Miletin la stația hidrometrică Șipote (150+17) – jud. IS și 
În interval au fost emise o AVERTIZARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate și opt ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 54 din 17.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş)  în intervalul 17.06.2021 – 18.06.2021 a fost în scădere, având valoarea de 5450 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere uşoară pe sectorul Gruia – Brăila şi relativ staţionare pe sectorul Galaţi  – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.06.2021 ora 07.00 – 19.06.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării pe râurile din bazinele hidrografice: Siret, Prut, Bârlad, Buzău, bazinele superioare ale Mureșului și Oltului, bazinele mijlocii și inferioare ale Ialomiței și Argeșului, pe râurile din Dobrogea și  numai prin propagare pe cursul mijlociu și inferior al Crișului Alb și pe cursul inferior al Mureșului. Pe celelalte râuri debitele vor fi în ușoară scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale și creşteri mai importante de niveluri şi debite, cu posibile depășiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri din jumătatea de est și sud-est a țării și zonele de munte, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ prognozate sub formă de aversă și a propagării viiturilor formate anterior.
Se va situa peste COTA DE ATENȚIE: râul Biruinţa la stația hidrometrică Biruința (150+40)-jud.CT
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 54 din 17.06.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet și Zimnicea –Brăila, staționare pe sectorul Corabia –Tr. Măgurele și la Tulcea și în creştere pe sectorul Galaţi – Isaccea.