Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.06.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.06.2019
ora 07.00 – 18.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Bega, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, bazinul superior şi mijlociu al Someşului, bazinul superior al Oltului şi cursurile inferioare ale Ialomiţei şi Prutului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval şi propagării.
Pe râurile din Dobrogea, debitele au fost relativ staționare.
Ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse torențial accentuate, căzute în interval şi propagării, s-au  produs scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie și viituri rapide pe unele râuri mici din Crişana, Banat şi Moldova.  
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Someşul Mare, Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, cursul Prutului, Sitna, cursul inferior al Oltului, unii afluenți ai Trotușului (Oituz, Cașin), cursul inferior al Jijiei și cele din Dobrogea.
Se  situează peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+15)-jud. VS, Prut – Oancea (550+1)-jud. GL şi Prut – Şiviţa  (435+47)-jud.GL;
În interval s-au situat peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Saşa – Poieni (50+10)-jud.TM, Golet – Golet (300)-jud.CS şi Valea Rece – Valea Rece (150+35)-jud.HR.
În interval au fost emise 11 AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate şi  19 ATENŢIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.06 – 18.06.2019 a fost în scădere, având valoarea de 8600 m3/s, peste media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în scădere.
 
Din datele primite la ora 18, se situează peste:
FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice:  Zimnicea (530+19) – jud. TR, Olteniţa (550+15) – jud. CL,  Călărași (550+8) – jud. CL, Feteşti (565+49) – jud. IL, Cernavodă (500+90)-jud. CT, Vadu Oii (600+57) – jud CT, Galați (560+33)-jud. GL, Isaccea (380+89) – jud. TL și Tulcea (320+64) – jud. TL; 
FAZA a II-a DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Hârşova (610+31) – jud. CT şi Brăila (610+10) – jud. BR. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.06.2019
ora 07.00 – 19.06.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Târnave, Suceava, Moldova, Bistriţa, Trotuş, Putna, bazinul superior al Oltului şi cursurile inferioare ale Begăi şi Prutului, unde vor fi în creştere datorită precipitaţiilor prognozate şi propagării.
Pe râurile din Dobrogea, debitele vor fi relativ staționare.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți și pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri mai însemnate de debite și niveluri pe unele râuri din zonele de deal și munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de averse, prognozate.
Datorită propagării viiturilor formate anterior, se vor mai situa peste:
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Prut – Fălciu (550+10)-jud. VS şi Prut – Şiviţa  (435+50)-jud.GL;
COTA DE ATENŢIE râul Prut la staţia hidrometrică Oancea (440+109)-jud. GL.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădare (8400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE pe sectoarele Feteşti – Cernavodă şi Vadu Oii – Tulcea şi peste FAZA a II-a DE APĂRARE la Hârşova.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 40 din 14.06.2019.