Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.06.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii, exceptând râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri (exceptând cursurile inferioare ale Crişului Negru şi Crişului Alb), unde au fost în scadere, precum şi râurile din bazinele Bega, Timiş, Moraviţa, Bârzava, Caraş, Nera, Cerna, Târnave şi bazinul superior al Mureşului unde au fost relativ staționare. 
S-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu efect de inundaţii locale pe unele râuri din nordul şi estul ţării, ca urmare a precipitaţiilor însemnate cantitativ căzute în interval. 
Se situează peste:
– COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Moraviţa – Moraviţa (250+10)-jud.TM, Miletin – Şipote (150+6)-jud.IS, Sacovăţ – Ţibana (300+48)-jud.IS,  Bârlad – Negreşti (500+8)-jud.VS, Bârlad – Buhăeisti (370+8)-jud.VS, Bârlad – Ştefan cel Mare (420+36)-jud.VS, Tutova – Puieşti (250+1)-jud. VS, 
În interval s-au situat peste:
– COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Galbena – Haţeg (100+10)-jud.HD, Homorodul Mic – Lueta (100+10)-jud.HR, Casimcea – Cheia (150+40)-jud.CT.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Iza, Tur, Lăpuş, Crasna, Arieş, Bega Veche, Bega, Timiș, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Jiu, Olt (exceptând Lotru), Vedea, Argeș, Ialomița, Suceava, cursurile superioare ale râurilor: Crișuri, Mureș,Trotuș şi pe râurile din Dobrogea.
În interval au fost emise o ATENŢIONARE HIDROLOGICĂ pentru fenomene imediate şi două AVERTIZĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate. 
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 16.06.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.06 – 18.06.2018 a fost în creştere, având valoarea de 4700 m3/s, sub media multianuală a lunii iunie (6400 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în general în creștere exceptând sectorul Brăila – Tulcea unde au fost relativ staţionare.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.06.2018 – 19.06.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în creştere ca urmare a precipitaţiilor prognozate şi propagǎrii. 
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite cu depășiri ale COTELOR DE APĂRARE pe unele râuri din nordul, centrul, sudul și estul țării și din zonele de deal şi munte, ca urmare a precipitaţiilor sub formă de aversă, cu caracter torenţial şi mai însemnate cantitativ, prognozate.
Se menţine în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 34 din 16.06.2018.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creștere (5000 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creştere.