Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.05.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.05.2019
ora 07.00 – 18.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în creștere datorită precipitațiilor căzute în interval și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde au fost relativ staționare și  râurile din bazinele superioare ale Sucevei, Moldovei, Bistriței, cursurile inferioare ale Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Mureșului și Prutul pe sectorul Prisăcani-Fălciu, unde au fost în scădere.
Din datele primite până la ora 6:00, se situează peste COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Partoş – Bârzava (50+18)-jud.TM,  Moravița – Moravița (250+53)-jud. TM, Jiu-Răcari (330+10)-jud.DJ  și Prut – Oancea (440+8)-jud.GL.
În interval s-au situa peste:
–  COTA DE PERICOL râul Dipșa la stația hidrometrică Viile Tecii (360+25)-jud.BN
COTA DE ATENȚIE râul Lotru la staţia hidrometrică Valea lui Stan (165)-jud.Vl, ca urmare a deversărilor controlate din acumularea Brădișor.
Debitele se situează  la valori cuprinse între 40-90% din normalele lunare, mai mari (în jurul şi peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Alb, Mureș (exceptând Arieșul), Bega, Timiș mijlociu și inferior, Bârzava, Moraviţa, Caraș, Nera, Jiu, Suceava, Moldova, Prahova, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, bazinele superioare ale Oltului, Argeșului, Ialomiței, Buzăului, pe unii afluenți ai Oltului inferior, râurile Siret și Prut.
Este în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 14 din 17.05.2019.
În interval au fost emise Avertizarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate Nr. 1 cod portocaliu, Avertizarea Hidrologică pentru Fenomene Imediate Nr. 2 cod roșu şi 2 Atenţionări Hidrologice pentru Fenomene Imediate.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.05 – 18.05.2019 a fost în creștere, având valoarea de 8800 m3/s, peste media multianuală a lunii mai (7250 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.05.2019
ora 07.00 – 19.05.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării, exceptând râurile din Dobrogea, unde vor fi relativ staționare și  râurile din bazinele superioare ale Turului, Lăpușului, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, Someșului Mic, Arieșului, Begăi, Timișului, Bârzavei, Moraviței, Carașului, Nerei, Cernei, Jiului și cursul inferior al Prutului, unde vor fi în scădere.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele râuri din nordul, centrul şi estul ţării, cu posibile depășiri ale COTELOR DE ATENŢIE, ca urmare a precipitațiilor mai însemnate cantitativ, prevăzute sub formă de aversă şi cu caracter torenţial.
Se va mai situa peste COTA DE ATENŢIE, prin propagare, râul Moravița la stația hidrometrică Moravița (250+15)-jud.TM.
Se menţine în vigoare Atenţionarea Hidrologică Nr. 14 din 17.05.2019.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (9100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere.