Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.03.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.03.2020 ora 07.00 – 18.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice, Vedea, Ialomița, Siret  (exceptând Bistrița), afluenții Prutului și cele din Dobrogea unde au fost staționare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste mediile multianuale lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Tur, Motru, Gilort, bazinele superioare ale, Mureșului, Jiului, Prahovei, Sucevei, Moldovei, bazinul superior și mijlociu al Bistriței, pe unii afluenţi ai Oltului inferior (Olănesti, Luncavăţ), pe cursurile superioare ale Bârzavei, Carașului și pe cursul Mureșului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Vedea, Bârlad, pe afluenții Prutului, pe unii afluenți ai Jiului inferior (Coșuștea, Amaradia, Raznic) şi ai Oltului mijlociu şi inferior (Pârâul Nou, Hârtibaciu, Cungrișoara, Beica).
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.03.2020 – 18.03.2020 a fost  în scădere,  având  valoarea  de  6200  m3 /s, sub cu media  multianuală a  lunii  martie  (6700 m3 /s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Galaţi și în creștere pe sectoarele Calafat – Tr. Măgurele şi Isaccea – Tulcea.
    
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.03.2020 ora 07.00 – 19.03.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Ialomița, Siret, Prut, afluenții din bazinele inferioare ale Oltului și Argeșului și cele din Dobrogea unde vor fi în general staționare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6100 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Giurgiu – Tulcea şi în creștere pe sectorul Bechet – Zimnicea.