Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.02.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.02.2021 ora 07.00 – 18.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul inferior al Oltului şi cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat, Crișana şi Oltenia, s-au mentinut fără modificări importante.
Curge năboi pe unele râuri din zona montana din nordul, centruşi estul țarii.  
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Olteț, Argeş, Putna, Rm. Sărat, Moldova, Suceava, cursul Siretului unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și râurile din bazinele hidrografice Bârlad şi Jijia, unde au valori sub 30%.
S-au situat peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+34)-jud.SM, Crasna – Domănești (400+70)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+42)-jud.SM, toate pe sectoare îndiguite .
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.02.2021 – 18.02.2021 a fost în scădere, având valoarea de 9900 m3/s,  peste  media  multianuală a lunii februarie (5300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și în creștere pe sectorul Calafat – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste FAZA I DE APĂRARE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+30) – jud. DJ și Zimnicea (530+45) – jud. TR.
Se menține ATENŢIONAREA HIDROLOGICĂ nr. 19 din 11.02.2021.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.02.2021 ora 07.00 – 19.02.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele: Jiu, Vedea, Argeş, Ialomița, bazinul inferior al Oltului şi cele din Dobrogea unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţă) existente pe majoritatea râurilor, cu excepția unor râuri din Banat și Crișana, vor fi în ușoară diminuare și restrâgere.
Se vor situa peste:
COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Tur – Micula (270+24)-jud.SM,Crasna – Domănești (400+60)-jud.SM și Crasna – Berveni (490+30)-jud.SM (sectoare îndiguite).
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (9900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet şi Corabia – Tulcea.
Nivelurile se vor situa peste COTELE DE ATENȚIE la stațiile hidrometrice: Bechet (550+25)–jud. DJ și Zimnicea (530+11)-jud.TR.
Se menţine în vigoare  ATENŢIONAREA  HIDROLOGICĂ  NR. 19 din 11.02.2021.