Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.01.2022 ora 07.00

Situația hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 17.01.2022 ora 07.00 – 18.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret și Prut, pe râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului Mic, Crișului Negru, Crișului Alb, Mureșului, Târnavelor, Timișului, afluenții Argeșului inferior și Ialomiței inferioare, unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile lunare multianuale pe majoritatea râurilor, exceptând cele din bazinele hidrografice: Barcău, Crișul Negru, Crișul Alb, Târnava Mare, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Olt, Rm. Sărat, Bistrița, bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului, Ialomiței, bazinele mijlocii și inferioare ale Putnei, Prutului, unde se situează sub mediile lunare multianuale, cu valori cuprinse între 30 – 80% din normalele lunare.
Formaţiunile de gheaţă (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) existente pe majoritatea râurilor, exceptând bazinele hidrografice Crișul Negru, Crișul Alb, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna,Jiu, au fost în ușoară extindere și intensificare în zonele de munte și s-au menținut fără modificări importante pe celelalte râuri.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice s-au situat sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) în intervalul 17.01.2022 – 18.01.2022 au fost în scădere, având valoarea de 5500 m3/s, peste media multianuală a lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere.
 
Prognoza hidrologică pe râuri și Dunăre în intervalul 18.01.2022 ora 07.00 – 19.01.2022 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someul Mic, Crasna, Barcău, Crișuri, Bega, Bârzava, Moravița, Caraş, Nera, Cerna, Vedea, Siret și Prut, pe râurile din Dobrogea, bazinele superioare ale Someșului Mare, Mureșului, Târnavelor, bazinul superior și mijlociu al Timișului, afluenții Argeșului inferior și Ialomiței inferioare, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri, năboi, pod de gheață) vor fi în ușoară intensificare și extindere.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va fi în scădere (5200 m3/s).
În aval de Porțile de Fier debitele vor fi în scădere.