Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.01.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
17.01.2021 ora 07.00 – 18.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, unde au fost relativ staționare.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi şi izolat pod de gheaţă) existente pe râurile din zonele de deal și munte din nordul, vestul, centrul și estul țării au fost în extindere și intensificare.
Curge năboi (zăpadă înghețată în albie) pe cursul Bistriței și pe cursurile superioare ale Izei, Someșul Mare, Someș, Mureș, Olt, Siret, Prut precum și pe unii afluenți din bazinele superioare ale acestor râuri.
Debitele se situează la valori în jurul și peste mediile multianuale lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Crasna, Barcău, Crișuri, Târnave, Bistrița, Tazlău,  Jijia, cursul superior al Siretului, cursul inferior al Moldovei, unde sunt cuprinse între 30-90% din normalele lunare și pe râurile din bazinul hidrografic al Bârladului unde au valori sub 30%.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.01.2021 – 18.01.2021 a fost în  scădere,  având  valoarea  de  6600 m3/s,  peste  media  multianuală  a  lunii ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe întreg sectorul.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
18.01.2021 ora 07.00 – 19.01.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere.
Formațiunile de gheață (gheaţă la maluri, năboi, izolat pod de gheață) vor fi în intensificare și extindere, facându-și apariția pe majoritatea râurilor din zonele de deal și munte, iar pe râurile din zonele montane din nordul, centrul și estul țării se vor intensifica și extinde podurile de gheață.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (6300 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în scădere.