Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.01.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 18.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în creştere ca urmare a precipitaţiilor căzute în interval, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării pe râurile din bazinele: Vişeu, Iza, Tur, Someş, Crasna, Barcău, Crişuri, Bega Veche, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, Jiu şi pe râurile din bazinele inferioare ale Mureşului şi Oltului. Pe celelalte râuri debitele au fost relativ staţionare, exceptând cursul superior al Prutului unde au fost în scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, curgeri de năboi, pod de gheaţă)  s-au menţinut fără modificări importante, exceptând râurile din nord-vestul ţării unde au fost în diminuare şi restrângere, fiind prezente pe majoritatea râurilor din ţară exceptând cele din Banat şi Crişana unde s-au eliminat.
Debitele se situează în general la valori între 30-90% din normalele lunare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vişeu, Iza, Someşul Mare şi Trotuş, unde au valori în jurul și peste mediile multianuale lunare. 
În interval s-au înregistrat scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie şi creşteri semnificative de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE  pe unele râuri mici din bazinul inferior al Mureşului, ale Crişului Alb şi din bazinele superioare ale Begăi, Timişului şi Bârzavei, ca urmare a precipitaţiilor lichide, mai însemnate cantitativ căzute, cedării apei din stratul de zăpadă şi propagării.
În interval s-au situat peste :
COTELE DE INUNDAŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Valea Mare – Târnova (300)-jud.AR şi Timercea – Tăuţ (200+12)-jud.AR.
COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Cigher – Tăuţ (250+20)-jud AR, Monoroştia – Monoroştia (200+6)-jud AR, Bega – Făget (220+12)-jud.TM, Gladna – Firdea (110+38)-jud.TM, Hăuzeasca – Firdea (180+48)-jud.TM, Rusca –Voislova Rusca (150+36)-jud.CS, Bistra – Obreja (85+33)-jud.CS şi Tău – Soceni (60+12)-jud.CS.    
Se situează peste:
–  COTELE DE ATENŢIE râurile la staţiile hidrometrice: Bega – Balinţ (450+99)-jud.TM, Bega – Chizătău (200+36)-jud.TM, Chizdia – Ghizela (250+70)-jud.TM, Bega Veche – Pişchia (100+18)-judTM.
În interval au fost emise două ATENŢIONARI HIDROLOGICE PENTRU FENOMENE IMEDIATE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 17.01.2018 – 18.01.2018 a fost în scădere, având valoarea de 7600 m3/s, peste media multianuală a lunii  ianuarie (4950 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Calafat şi relativ în creștere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 18.01.2018 – 19.01.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând cursurile mijlocii şi inferioare ale râurile din jumătatea de vest a ţării unde vor fi în creştere prin propagare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, năboi, pod de gheaţa) vor fi în uşoară diminuare.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (7500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Bechet, staționare  pe  sectorul  Corabia – Tr.Măgurele  şi  relativ  în  creştere  pe sectorul Zimnicea – Tulcea.