Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.12.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.12.2020 ora 07.00 – 17.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere, exceptând cursul inferior al Mureșului, unde au fost în creștere prin propagare.
Pe râurile din bazinele Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Bega, Timiş, Bârzava, Moraviţa, Caraş, Nera, Cerna, debitele au fost relativ staţionare.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) s-au menţinut fără modificări importante.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vedea, Buzău, Rm. Sărat, Trotuş, bazinul superior și mijlociu al Oltului, bazinul inferior al Argeșului, bazinul mijlociu și inferior al Prutului şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) în bazinul Crasna, Barcău, Crişului Negru, Crișul Alb, Bega Veche, bazinul inferior al Bistriței, cursul inferior al Timișului și pe afluenții Bârladului.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16 – 17.12.2020 a fost staţionar, având valoarea de 4600 m3/s, sub media multianuală a lunii decembrie (5200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în creștere.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.12.2020 ora 07.00 – 18.12.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general în scădere, exceptând râurile din bazinele hidrografice Crasna, Barcău, Crișuri, Timiş, Bega, Bârzava, Moravita, Caraș, Nera, Cerna, unde vor fi relativ staționare.
Formațiunile de gheață existente (gheaţă la maluri şi izolat pod de gheaţă) se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (4600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în general în creştere, exceptând Gruia unde vor fi în scădere.