Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.12.2019 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul a16.12.2019 ora 07.00 – 17.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someșul Mare, Bega, Timiș, Bârzava, Caraș, Nera, Cerna, Jiu, Buzău și bazinele superioare ale Mureșului, Argeșului și Ialomiței, unde au fost în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, izolat pod de gheață) prezente pe râurile din  Transilvania şi nordul  Moldovei au fost în diminuare, restrângere şi eliminare.
Debitele se situează în general la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe: Crasna, Crişul Negru, Crişul Alb, Bega Veche, Timiş, Moraviţa,  Rm. Sărat, Tazlău, Bârlad, Jijia, cursul inferior al Bistriței, unii afluenţi ai Someșului (Sălăuţa, Şieu, Ilişua, Lonea, Fizeş, Lăpuş), ai Mureșului (Luţ, Comlod, Feernic, Vișa, Secaș, Ampoi, Râul Mare), Oltului (Ghimbăşel, Turcu, Hârtibaciu, Cerna) și mai mari (peste 100% din normalele lunare) pe cursul inferior al Jiului, Motru, unii afluenți ai Oltului inferior (Lotru, Olănești, Bistrița, Luncavăț, Iminog) și unele râuri din Dobrogea (Slava, Hamangia, Râmnic). 
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.12.2019 – 17.12.2019 a fost staționar, având valoarea de 3900 m3/s, sub media multianuală  a lunii  decembrie (5200 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier, debitele au fost în creștere pe sectorul Gruia – Calafat și în scădere pe sectorul Bechet – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.12.2019 ora 07.00 – 18.12.2019 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș și Olt superior unde vor fi în ușoară scădere.
Formaţiunile de gheaţă (gheaţă la maluri, izolat pod de gheață) existente vor fi în restrângere, diminuare şi eliminare.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
 b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi staționar (3900 m3/s).
În aval de Porţile de Fier, debitele vor fi în scădere la Gruia și pe sectorul Corabia – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Bechet.