Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.11.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
16.11.2021 ora 07.00 – 17.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Someşului unde au fost în scădere uşoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursurile superioare ale Crișului Repede, Oltului, Cibinului şi Trotușului și mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Bega Veche, Timiș, Nera, Cerna, Tazlău, Başeu şi Jijia.
Formaţiunile  de  gheață (preponderent gheaţă la maluri) existente în bazinul superior al Bistriței s-au menținut fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.11.2021 – 17.11.2021 a fost în scădere, având valoarea de 3400 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi și în creștere pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.11.2021 ora 07.00 – 18.11.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi staționare.
Formațiunile de gheață (gheață la maluri,năboi) existente se vor menține fără modificări importante.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (3200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Vadu Oii și în creştere pe sectorul Brăila – Tulcea.