Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.11.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.11.2018
ora 07.00 – 17.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
 Debitele au fost în general staționare, exceptând râurile din bazinul Siretului, unde au fost în creștere datorită precipitațiilor prognozate și propagării.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe cursul superior al Trotușului și pe cursurile mijlocii ale Siretului şi Sitnei şi mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) pe râurile: Tur, Lăpuș, Moravița, Nera, Cerna, Bârlad, Jijia, pe unii afluenţi din bazinele hidrografice Crișul Negru (Valea Roșie, Holod, Teuz), Crișul Alb (Bănești, Sighișoara), Mureș (Luț, Comlod, Vișa, Secaș, Râul Mare, Râul Galben), Jiu (Jaleş, Coşuştea), în bazinul superior al Argeşului (R. Doamnei, Vâlsan, Argeşel) şi în bazinul inferior al Bistriţei.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.11 – 17.11.2018 a fost în  scădere, având valoarea de 2700 m3/s, sub media multianuală a lunii noiembrie (4650 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectoarele Gruia – Calafat și Tr. Măgurele – Tulcea și în creștere pe sectorul Bechet – Corabia.
 
.Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.11.2018
ora 07.00 – 18.11.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staționare, exceptând Siretul şi cursurile mijlocii şi inferioare ale afluenţilor săi de dreapta, unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creșteri uşoare de niveluri și debite pe unele râuri mici, ca urmare a precipitațiilor prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectoarele Gruia – Bechet, Zimnicea – Tulcea şi staţionare pe sectorul Corabia – Tr.Măgurele.