Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.09.2018 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
16.09.2018 ora 07.00 – 17.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, din bazinele superioare ale râurilor: Tur, Someșul Mare, Someșul Mic, Mureș, Suceava, Moldova, Bistrița unde au fost în scădere și cursul mijlociu și inferior al Someșului, cursul inferior al Turului și cursul mijlociu al Mureșului unde au fost în creștere prin propagare.
Debitele se situează la valori cuprinse între 30-100% din mediile multianuale lunare, mai mari pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Someșul Mic, Moraviţa, Vedea, Prahova, Moldova, pe cursurile superioare ale Someșului Mare, Sucevei și Trotuşului, pe cursurile mijlocii şi inferioare ale Siretului şi Prutului, pe cursul inferior al Argeșului, pe unii afluenţi ai Oltului mijlociu şi inferior şi pe râurile din Dobrogea și mai mici (10-30% din mediile multianuale lunare) în bazinele hidrografice Bârlad și Jijia.
Mici creşteri de debite și niveluri datorită precipitațiilor slabe cantitativ căzute în interval sub formă de aversă s-au înregistrat pe unele râuri mici din sudul, sud-estul ţării şi zonele de munte, în special din zona Carpaților Meridionali.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16 – 17.09.2018 a fost în scădere, având  valoarea de  2700 m3/s, sub  media  multianuală  a  lunii  septembrie (3800 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere pe sectorul Gruia – Călăraşi şi relativ staţionare pe sectorul Cernavodă – Tulcea.
 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.09.2018 ora 07.00 – 18.09.2018 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în general staţionare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, din bazinele superioare ale râurilor: Someș, Mureș, Suceava, Moldova, Bistrița unde vor fi în scădere și cursurile inferioare ale Someșului și Mureșului unde vor fi în creștere prin propagare.
Sunt posibile creşteri izolate de niveluri și debite pe unele râuri mici din zonele de munte datorită precipitațiilor sub formă de aversă, în general slabe cantitativ, prognozate.
Nivelurile pe râuri la staţiile hidrometrice se vor situa sub COTELE DE ATENŢIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în scădere (2600 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere pe sectorul Gruia – Galați şi staţionare pe sectorul Isaccea – Tulcea.