Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.07.2021 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 
16.07.2021 ora 07.00 – 17.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișuri, Arieș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna și cursul mijlociu și inferior al Mureșului, unde au fost în creştere ca urmare a precipitațiilor căzute în interval şi propagării.
Pe cursul Prutului debitele vor fi în scădere ușoară.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90%, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Someșul Mic, pe unele râuri din Dobrogea şi mai mici (sub 30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice: Crasna, Bega Veche, Moravița, Nera, Bârlad, Jijia și pe unii afluenți ai Crișului Negru (Holod, Teuz).
În interval au fost emise cinci AVERTIZĂRI HIDROLOGICEpentru fenomene imediate şi patru ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
În interval s-a situat peste COTA DE INUNDAȚIE râul Abrud la stația hidrometrică Câmpeni (250+30)-jud.AB și peste COTELE DE ATENȚIE râurile la stațiile hidrometrice: Luncoiu-Brad (200)-jud.HD, Arieș – Baia de Arieș (250+29)-jud. AB și Moldova – Fundu Moldovei (150)-jud.SV.
Este în vigoare Avertizarea Hidrologică nr.75 din 16.07.2021.
Nivelurile pe râuri la stațiile hidrometrice se situează sub COTELE DE ATENȚIE.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.07.2021 – 17.07.2021 a fost In creştere, având valoarea de 4000 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere la Gruia și pe sectorul Zimnicea – Tulcea și în creștere pe sectorul Calafat – Tr. Măgurele.
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul
17.07.2021 ora 07.00 – 18.07.2021 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi, în general, relativ staționare, exceptând râurile din bazinele hidrografice: Someș, Bega, Timiș, Bârzava, Moravița, Caraș, Nera, Cerna, cursurile mijlocii și inferioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor și Mureșului unde vor fi în creștere ca urmare a precipitațiilor prognozate și propagării. Pe râurile din bazinele hidrografice: Someșul Mare, Arieș, bazinele superioare ale Vișeului, Izei, Turului, Someșului Mic, Crasnei, Barcăului, Crișurilor, cursul Prutului și cursul superior al Mureșului, debitele vor fi în scădere ușoară.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide pe râurile mici, cu efect de inundaţii locale şi creşteri mai însemnate de niveluri şi debite, cu depăşiri ale COTELOR DE APĂRARE, pe unele râuri mici din zonele de deal și de munte, din vestul și sud-vestul țării, ca urmare a precipitațiilor prognozate, sub formă de aversă, cu caracter torențial și însemnate cantitativ.
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr.75 din 16.07.2021.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi în creştere (4200 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în creștere pe sectorul Gruia – Giurgiu şi în scădere uşoară pe sectorul Oltenița – Tulcea.