Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în data de 17.07.2020 ora 07.00

Situaţia hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 16.07.2020 ora 07.00 – 17.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele au fost în general în scădere uşoară, exceptând cursurile mijlocii și inferioare ale Mureșului și Timișului unde au fost în creștere prin propagare și râurile din bazinele hidrografice Târnavele, Jiu, Olt, Vedea, Argeș, Ialomița, cursul superior al Mureșului și cele din Dobrogea unde au fost relativ staționare.
Debitele se situează la valori sub mediile multianuale lunare, cu coeficienţi moduli cuprinşi între 30-90% din mediile multianuale lunare, mai mari (în jurul și peste normalele lunare) pe Vișeu, cursurile superioare ale Someșului, cursul superior al Trotuşului şi pe cursul Prutului şi mai mici (10-30% din normalele lunare) pe râurile din bazinele hidrografice Crasna și Bârlad, unii afluenți al Someșului (Lonea, Fizeș), afluenții Crișului Negru (Holod, Teuz) și pe unii afluenții ai Mureșului superior și mijlociu (Luț, Niraj, Comlod, Domald, Secaș, Sebeș, Pianu, Strei).
Se menţin peste COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Fălciu – (550+11) – jud. GL, Oancea (550+30) – jud. GL și Șivița (435+31) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în 
În interval au fost emise șase ATENȚIONĂRI HIDROLOGICE pentru fenomene imediate.
Este în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) în intervalul 16.07 – 17.07.2020 a fost în scădere, având valoarea de 4500 m3/s, sub media multianuală a lunii iulie (5350 m3/s).   
În aval de Porţile de Fier debitele au fost în scădere. 
 
Prognoza hidrologică pe râuri şi Dunăre în intervalul 17.07.2020 ora 07.00 – 18.07.2020 ora 07.00
 
a) RÂURI
Debitele vor fi în ușoară creștere pe râurile din bazinele hidrografice: Vișeu, Iza, Tur, Crasna, Barcău, Crișuri, Mureș, Timiș, Bârzava, Nera, Cerna, bazinele superioare ale Oltului, Bistriței, Moldovei, Trotușului și Buzăului datorită precipitațiilor prognozate. Pe râurile din bazinele hidrografice: Jiu, Vedea, Argeș, Ialomița, Bârlad, afluenții Prutului și cele din Dobrogea vor fi în general staționare și în scădere pe celelalte râuri.
Sunt posibile scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie, viituri rapide cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri rapide de niveluri şi debite,  pe unele râuri mici din zonele de deal și munte din vestul și nord-vestul țării, datorită precipitațiilor sub formă de aversă, de scurtă durată cu caracter torențial prognozate.
Se vor menţine peste COTELE DE INUNDAȚIE râul Prut la stațiile hidrometrice Oancea (550+20) – jud. GL, Fălciu – (550+3) – jud. GL și Șivița (435+29) – jud. GL, ca urmare a tranzitării în regim controlat prin Acumularea Stânca Costeşti a viiturilor formate în amonte de intrarea în ţară. 
Se menține în vigoare AVERTIZAREA HIDROLOGICĂ nr. 39 din 15.07.2020.
 
b) DUNĂRE
Debitul la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va fi stationar (4500 m3/s).
În aval de Porţile de Fier debitele vor fi în scădere.